Annonse
Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Regjeringen høster kritikk for helsebudsjettet

Regjeringen legger opp til en vekst i aktivitetene på sykehusene på 1,5 prosent, mot 1,7 prosent i budsjettet for 2019. Det innebærer at sykehusenes handlingsrom krymper, ettersom behovsveksten er antatt å holde seg på 1,3 prosent.

Det reagerer opposisjonen på.

– Vi ventet ikke at aktivitetsnivået til sykehusene skulle øke, men heller ikke at det skulle minke. Det er oppsiktsvekkende at de legger opp til så lav vekst, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet til VG.

Nedslående

Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol mener førsteinntrykket av helsebudsjettet er nedslående.

– Det legges opp til nye kutt i sykehusene, som fortsatt er kronisk underfinansiert, sier hun til avisa.

Legeforeningen er særlig skuffet over at budsjettet ikke inneholder noen løsninger for fastlegene. President Marit Hermansen mener regjeringen skyver krisen i fastlegeordningen foran seg.

– Hvis landets fastleger både skal gi pasientene den tiden de fortjener og ha en arbeidshverdag som er mulig å håndtere, må det på plass en forpliktende opptrappingsplan i milliardklassen. Statsbudsjettet beskriver bare krisen, men leverer verken friske midler eller løsninger, sier Hermansen.

– For svakt

Hun mener også økningen på 1,58 milliarder er for svak og peker på at det samme var tilfellet i forrige budsjettrunde. Samtidig rammer regjeringens «ostehøvelkutt» også sykehusene.

– Kombinasjonen av manglende satsing på norske sykehus og stadig strengere effektiviseringskrav gjør dette veldig utfordrende. Bare det siste året har ventetiden og antall korridorpasienter økt dramatisk, påpeker Hermansen.

Også den kommunale helse- og omsorgstjenesten får en lavere bevilgning i 2020 enn i 2019 med et kutt på 2,1 prosent.

Økningen i sykehusbevilgningen skal blant annet brukes til å få ned ventetiden og til investeringer i nye sykehusbygg, heter det i statsbudsjettet. Samtidig foreslår regjeringen å sette av 3,6 milliarder kroner til å bygge 2.000 nye heldøgnsplasser i syke- og omsorgshjem.

Annonse
Annonse
Annonse