Annonse
TAR GREP: – Regjeringen tar grep for å sikre at befolkningen får tilgang til de legemidlene de trenger, sier helseminister Bent Høie. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB scanpix

Regjeringen vil styrke legemiddelberedskapen

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring forslag til lovendringer som skal styrke legemiddelberedskapen i en normalsituasjon.

Lovendringene vil gi Legemiddelverket nødvendige verktøy for å kunne iverksette egnede tiltak dersom det er fare for eller foreligger en mangelsituasjon, skriver departementet i en pressemelding.

Sikrer innsyn

– Regjeringen tar grep for å sikre at befolkningen får tilgang til de legemidlene de trenger, selv om det er en mangelsituasjon, sier helseminister Bent Høie.

– Forslaget som sendes på høring, gir Legemiddelverket mulighet til å sikre at de legemidlene som faktisk er i Norge og er tiltenkt den norske befolkningen, fordeles så likt som mulig og forblir i landet.

Forslaget gir mulighet for å kunne rasjonere legemidler fra apotek og grossist og forby parallelleksport. Det sikrer Legemiddelverket innsyn i grossistenes og apotekenes lagerstatus slik at de får oversikt over det totale legemiddellageret i landet.

På den måten kan myndighetene i en mangelsituasjon, eller når det er fare for mangel, iverksette tiltak som begrenser de negative konsekvensene for befolkningen i størst mulig grad, ifølge departementet.

Globalt problem, nasjonale tiltak

– Legemiddelmangel er et globalt problem og årsakene ligger ofte utenfor Norges grenser. Forsyningsproblemer kan imidlertid møtes med nasjonale tiltak, og det er det vi gjør med dette lovforslaget, sier Høie.

På oppdrag fra departementet har Helsedirektoratet vurdert den nasjonale legemiddelberedskapen, og rapporten ble oversendt departementet i juni 2019. Forslaget som nå sendes på høring ivaretar flere av tiltakene som foreslås i Helsedirektoratets rapport.

Annonse
Annonse
Annonse