Annonse
ETTERLYSER: Arbeiderpartipolitiker Ingvild Kjerkol har sendt et skriftelig spørsmål til eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhag om hvorfor arbeidstakersiden er utelatt fra utvalget. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scabpix

Savner assistentens stemme i assistanse-utvalg

Det offentlige utvalget som skal gjennomgå hele ordningen med BPA er oppnevnt av eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug. Utvalget skal blant annet utrede hvordan BPA-ordningen kan fungere som et likestillingsverktøy bedre enn den gjør i dag.

14 personer har fått plass i utvalget, men som vi i Velferd.no også skrev tidligere denne uken, mangler det representanter for assistentene.

Arbeiderparti-representanten Ingvild Kjerkol får ikke dette til å stemme.

– Det er folk som jobber i denne tjenesten og har BPA-assistent som yrkestittel. De skal motta lønn og leve med de arbeidsbetingelsene som ordningen innebærer. Da er det merkelig at de er utelatt, sier Kjerkol til Handikapnytt.

Sendte skriftlig spørsmål

Kjerkol mener det er spesielt rart at ingen fra arbeidstakersiden er med, ettersom arbeidsgiverne er godt representert.

I alle velferdstjenester er man avhengig av fagfolk som utfører jobben

Kjerkol sier til Handikapnytt at dette kunne blitt ivaretatt gjennom Fagforbundet, som organiserer flere av assistentene. Kurt Rønning i Fagforbundet, har tidligere fortalt Velferd.no at han syns det er rart at de ikke ble spurt.

Kjerkol har nå rettet et skriftlig spørsmål til eldre- og folkehelseminister Listhaug, hvor hun spør hvorfor arbeidstakersiden er utelatt.

Listhaug unngår å svare direkte på dette, men gjengir omtrent samme formulering som Helse- og omsorgsdepartementet også ga skriftlig til Velferd.no:

«(…) i utvalget er medlemmer som har god kjennskap til arbeidsmiljøloven og problemstillinger som kan berøre forhold mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og arbeidsleder».

Kjerkol ikke fornøyd

Ap-representanten er enig i at brukerperspektivet er sentralt i BPA. Hun støtter også opp om at assistentyrket er profesjonsnøytralt – altså at assistanse ikke er en helsetjeneste.

Likevel er man alltid avhengig de ansatte, påpeker hun.

– I alle velferdstjenester er man avhengig av fagfolk som utfører jobben. Derfor er det rart at dette perspektivet ikke skal være med når man utreder en så viktig tjenesten, sier hun til Handikapnytt.

Kjerkol er heller ikke fornøyd med svaret fra Listhaug.

– Jeg konstaterer at statsråden mener arbeidstakerne ikke er viktige nok til å gi dem plass i utvalget, sier hun.

I sitt svar legger Listhaug vekt på at utvalget skal ha en åpen arbeidsform, hvor de skal innhente innspill og drøfte temaer med ulike miljøer. Listhaug skriver at «hun legger til grunn at arbeidstakerorganisasjonen er svært relevante i den sammenhengen».

Dette mener Kjerkol er positivt.

– Listhaug legger frem tydelige forventninger til hvordan utvalget skal jobbe, og det forplikter jo, sier hun.

Annonse
Annonse
Annonse