Annonse
RASKERE BEHANDLING: For de rundt 12000 som hvert år får hjerneslag i Norge, er det helt vesentlig å få behandling raskt. Foto: Freddie Larsen/NTB Scanpix

Slagambulanse fører til raskere behandling

Hver år rammes rundt 12000 personer av hjerneslag i Norge. Ved mistanke om slag er det viktig å komme i gang med behandling så raskt som mulig.

Den vanlige behandlingen for slag, er den blodoppløsende behandlingen kalt trombolyse.

Denne behandlingen kan igangsettes etter at computertomografi (CT) er tatt av hodet. Bruken av ambulanser utstyrt med CT-skanner vil trolig føre til at slik trombolysebehandling gis raskere, viser den nye metodevurderingen.

Kjapp diagnose

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Nye Metoder gjennomført vurderingen av hva bruk av slagambulanser med slike skannere kan bidra til.

– Basert på forskningen vi inkluderte i rapporten, ser det ut til at slagambulanse fører til at flere slagpasienter får trombolysebehandling, uttaler prosjektleder og seniorrådgiver Sari Susanna Ormstad ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Når man skal behandle et slag, er det vesentlig å få klarhet i om slaget skyldes en blodpropp eller en hjerneblødning.

Det kan nemlig oppstå livstruende komplikasjoner dersom trombolysebehandling gis til en pasient med hjerneblødning. Årsaken er at slik behandling gir økt blødningsrisiko. Dette avklares gjennom CT av hjernen.

Sammenlignet med vanlig ambulanse

Ved bruk at slagambulanse kan det gjennomføres et CT av pasienten mye tidligere enn det som er mulig ved bruk av en vanlig ambulanse.

Dermed reduseres tiden fra mistanken om et hjerneslag, til årsaken til slaget kan avklares.

Rett behandling kan dermed igangsettes allerede i ambulansen på vei til sykehuset, ifølge metodevurderingen.

Slagambulanse fører også tilbedre funksjonalitet hos pasientene tre måneder etter hjerneslaget. Total kostnad for å drifte slagambulansene er beregnet til 6,4 millioner kroner per år, ifølge FHI.

Annonse
Annonse
Annonse