Annonse
Foto: Frank May/NTB Scanpix

Store forskjeller i kommunale helse- og omsorgstjenester

Det kommer fram i en undersøkelse utført av Helsedirektoratet.

– Det er et generelt trekk i tallene at vi ser for stor variasjon og ulikhet i kvalitet på de kommunale tjenestetilbudene. Helsemyndighetene og kommunene må se nærmere på hva ulikhetene skyldes og gjøre noe med det, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en uttalelse.

For eksempel har kun 5,8 prosent av eldre hjemmeboere helsemottakere fått ernæringsoppfølging i løpet av det siste året. Til sammenligning har 27,9 prosent av innbyggere i Hedmark fylke fått tilsvarende oppfølging.

Det er også store nasjonale forskjeller på sykehjemmene. 46,1 prosent av sykehjemsbeboerne på landsbasis fikk ernæringsoppfølging i fjor. Oslo ligger på topp med en dekning på 79,9 prosent, mens kun 28,8 av sykehjemsbeboerne i Finnmark fikk det samme.

– De som er innlagt i sykehjem, er svake og sårbare grupper som vi har et særlig ansvar for å ta vare på, og det ansvaret må alle landets kommuner ta innover seg og etterleve, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet fremhever at arbeidet rettet mot antibiotikaresistente bakterier går i riktig retning. De siste fem årene har det blitt skrevet ut 72 færre resepter per 1.000 innbyggere.

Annonse
Annonse
Annonse