Annonse
SMÅTT ER GODT: Det er flest fastleger i forhold til innbyggertallet i små kommuner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Størst fastlegetetthet i Finnmark

I 2018 hadde de minste kommunene klart flest fastleger i forhold til innbyggertallet. Fastlegetettheten i disse kommunene har dessuten økt betydelig siden ordningen ble innført. Det går fram av tall Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort i dag.

Antall fastleger i Norge har økt hvert år siden ordningen med fastlege ble innført i 2001. I fjor var det i underkant av 4.800 fastleger i landet. Det er drøyt tusen flere enn i de første årene etter at ordningen ble innført.

I den samme perioden har innbyggertallet  i Norge økt, men ikke i samme grad, påpeker SSB.

Størst økning i små kommuner

Antall fastleger i forhold til innbyggertallet har økt fra 8,3 per 10.000 innbyggere i 2008 til 9,0 i 2018. Økningen skyldes først og fremst at det har blitt større fastlegetetthet i mindre kommuner.

Kommunene med 50.000 eller flere innbyggere hadde 8 fastleger per 10.000 innbyggere i hele perioden 2002-2018.

I kommuner med færre enn 2.000 innbyggere var det 13,2 fastleger per 10.000 innbyggere i 2018, en økning fra 11 per 10.000 innbyggere i årene rett etter at fastlegeordningens innført.

Lavest fastlegetetthet i Oslo og Akershus

Fastlegetettheten fordelt etter fylker følger samme mønster som fastlegetettheten etter kommunestørrelse. Fylker som omfatter mange små kommuner har den største fastlegetettheten, viser SSBs tall.

Finnmark og Sogn og Fjordane har høyest fastlegetetthet, mens Oslo og Akershus har den laveste. Spesielt for Oslo er at det er en nedgang i fastlegetettheten siden oppstarten av fastlegeordningen.

Annonse
Annonse
Annonse