Annonse
MYE FOKUS: Det snakkes for lite om at Norge også kommer til å mangle 18.000 helsefagarbeidere i fremtiden, mener Iren Luther i Fagforbundet. Foto: Dreamstime
Fagforbundet-topp

Sykepleiermangelen er hausset opp

For en uke siden kom SSB-rapporten om arbeidsmarkedet for helsepersonell. Rapporten var bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet, og slo fast at Norge i 2035 vil mangle 28.000 sykepleiere. Et nyhetspoeng som flere medier omtalte i etterkant.

Det rapporten også slår fast, er at vi også kommer til å mangle 18.000 helsefagarbeidere, men dette punktet har fått mindre oppmerksomhet i media.

Leder for yrkesseksjonen helse og sosial i Fagforbundet Iren Luther, syns det er helt utrolig.

– Ja, vi trenger sykepleiere. Men vi kan også bruke helsefagarbeidere og flere av de andre yrkesgruppene i helse- og omsorgsyrkene til å gjøre oppgavene som må løses, sier Luther til Fagbladet, som skrev om saken først.

Vil fokusere på kompetanse

IKKE BARE SYKEPLEIERMANGEL: Iren Luther i Fagforbundet mener vi også må snakke om alle de andre yrkesgruppen inne helse- og omsorg som det mangel på. (Foto: Fagforbundet)

Luther mener det er mange andre oppgaver som må løses fremover, og at det ikke vil hjelpe om alt fokuset havner på sykepleiermangelen.

– Det er blant annet viktig at man gir alle som har deltidsstillinger i helse- og sosialsektoren hele stillinger før man skriker at det mangler folk, sier hun.

Luther er også opptatt av at virksomhetene fremover skal bli bedre til å kartlegge hvilke oppgaver som skal løses, heller enn hvilke yrkesgrupper de trenger. Dette står også i Fagforbundets strategiplan for 2018 og 2019.

– Alle oppgavene som må gjøres i helse- og omsorgssektoren er det langt flere enn bare sykepleiere eller helsefagarbeidere som kan gjøre, sier hun.

Fysioterapeuter, ergoterapeuter og ernæringsspesialister er yrkesgrupper Luther trekker frem.

NSF: Ikke gjør dette til profesjonskamp

Lederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Eli Gunhild By er helt klar på at sykepleiere er den yrkesgruppen som Norge mangler aller flest av, og at det derfor er riktig å snakke om det.

– Det er lite formålstjenlig å starte en profesjonskamp om dette, sier hun til Fagbladet.

By viser til KS sin arbeidsgivermonitor fra 2017, og Navs bedriftsbarometer fra i år som begge viser det samme – sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på.

– Pasientene i både hjemmesykepleien og på sykehjem er også sykere enn før, derfor trengs det flere sykepleiere, understreker hun.

Det By og Luther er enige om, er at flere heltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren vil være med å kunne løse mangelen på helsepersonell. By mener også løsningen vil være å innføre arbeidstidsordninger som gjør at sykepleierne klarer å stå i jobben.

Annonse
Annonse
Annonse