Annonse
VANLIG BLANT UNGE: 67 prosent i aldersgruppen 18–29 år oppgir at de ofte, alltid eller av og til kjenner på ensomhet. Foto: NorgesEnergi

Unge er mer ensomme enn eldre

Ensomhet er et utbredt problem, viser en fersk undersøkelse Ipsos har utført for energiselskapet NorgesEnergi. 45 prosent av de spurte sier at de ofte, alltid eller av og til kjenner på ensomhet. 

Opplevelsen av ensomhet varierer imidlertid mye mellom ulike aldersgrupper. 67 prosent i aldersgruppen 18–29 år oppgir at de ofte, alltid eller av og til kjenner på ensomhet, mens bare 27 prosent av de over 65 år sier det samme.

– Ensomhet er et stort problem i alle aldersgrupper, men det er overraskende at så mange unge kjenner seg ensomme, sier administrerende direktør Hans-Erik Ramsdal i NorgesEnergi.

 Det er ingen tvil om at ensomhet er et stort problem blant de unge.

DIGITAL KONTAKT: – Mye av den menneskelige kontakt mellom ungdom er erstattet av digital kontakt, og det gjør det lettere å føle seg utenfor, sier generalsekretær Adrian Tollefsen i Mental Helse Ungdom.

Et tankekors

Generalsekretær Adrian Tollefsen i Mental Helse Ungdom sier i en pressemelding fra NorgesEnergi at han ikke er like overrasket over funnene i studien som Ramsdal.

– Våre egne undersøkelser understøtter studien fra NorgesEnergi, så det er ingen tvil om at ensomhet er et stort problem blant de unge. Vi har 20 lokallag i landet, og de rapporterer alle om stor pågang fra unge som kjenner seg alene, sier han.

Tollefsen mener det er et tankekors at ensomheten blant unge har økt i takt med et stadig mer digitalisert samfunn.

– Mye av den menneskelige kontakt mellom ungdom er erstattet av digital kontakt, og det gjør det lettere å føle seg utenfor. Sosiale medier har gjort det enkelt å følge med på hva som skjer, men det er langt fra alle som er inne i varmen, og da kan det være veldig vondt å sitte på utsiden å observere uten å være med.

Mer ensomhet med lav inntekt

Opplevelse av ensomhet varierer ikke bare med alder, men også med blant annet kjønn og inntekt, viser den nye undersøkelsen.

Ensomhet er mer vanlig blant kvinner enn blant menn og er langt mer utbredt blant personer med lav inntekt enn blant dem som tjener mye.

Blant dem som tjener mer enn 800.000 kroner i året, er det bare 32 prosent som sier at de ofte, alltid eller av og til er ensomme. Blant dem som tjener under 300.000, er andelen ensomme mer enn dobbel så høy, på 71 prosent.

Vi ønsker å løfte dette i en tid som kan oppleves som vanskelig.

Ulike årsaker

På spørsmål om årsaker til ensomheten, svarer nesten tre av ti at det skyldes at de har få eller ingen venner. En av fem oppgir at de føler seg ensomme fordi de har lavt selvbilde, og like mange sier at det skyldes at de synes det var vanskelig å få relasjoner til andre mennesker.

Drøyt en av ti kjenner seg ensomme fordi de opplever at ingen vil være med dem.

– Viktig å vise samfunnsansvar

SAMFUNNSANSVAR: – For oss som bedrift er det viktig å vise samfunnsansvar, og vi har valgt ensomhet som et av områdene der vi ønsker å gjøre en forskjell, sier administrerende direktør Hans-Erik Ramsdal i NorgesEnergi.

Det kan virke overraskende at et energiselskap står bak en undersøkelse om ensomhet. Men det er gode grunner til at NorgesEnergi har gjort det, ifølge administrerende direktør Hans-Erik Ramsdal.

– For oss som bedrift er det viktig å vise samfunnsansvar, og vi har valgt ensomhet som et av områdene der vi ønsker å gjøre en forskjell, sier han.

Ramsdal forteller at selskapet i sin daglige virksomhet kan oppleve ensomheten blant folk.

– Vi får et stort antall henvendelser til vårt kundesenter, og enkelte har et behov for litt mer tid enn det tar å spørre om det som gjelder kundeforholdet, konstaterer han.

Med meningsmålingen ønsker NorgesEnergi å rette oppmerksomhet mot det Ramsdal karakteriserer som et stort samfunnsproblem. Selskapet vil følge opp med konkrete tiltak som kan bidra til å motvirke ensomhet, sier han.

– Vi er i gang med å se på hvordan vi kan bidra. Det kan blant annet være gjennom støtte til organisasjoner som jobber med dette. Vi har i mange år støttet opp om ulike organisasjoner, men ønsker nå å ha en tydeligere strategi for samfunnsansvaret.

Mobiliserer ansatte og kunder

Ramsdal sier at selskapet er opptatt av å mobilisere egne ansatte.

– Vi har lansert en kampanje som heter «Hjerterom på døra». Der oppfordrer vi våre ansatte til å tenke på om det er noen i deres egen omgangskrets som de for eksempel kan invitere på en kaffe. Vi informerer også om kampanjen i nyhetsbrev til våre kunder og på Facebook.

Ifølge meningsmålingen om ensomhet kjenner mer enn halvparten av befolkningen noen som er ensomme, og en av fem sier at de ofte kjenner at de selv skulle hjulpet andre som opplever ensomhet. Kampanjen oppfordrer folk til å gjøre noe med det og slår fast at et smil, et hei eller en overraskende invitasjon kan gjøre en stor forskjell i noens liv.

Det er ikke tilfeldig at kampanjen kjøres nå, fastslår Ramsdal. Han påpeker at følelsen av ensomhet for mange kan forsterkes rundt juletider.

– Vi ønsker å løfte dette spørsmålet i en tid som kan oppleves som vanskelig, sier han til Velferd.no.

Annonse
Annonse
Annonse