Annonse
STILLER SPØRSMÅL: Det er grunn til å reise spørsmål ved om omsorgstjenestens kapasitet ute i kommunene holder tritt med den demografiske utviklingen i befolkningen, mener Statistisk sentralbyrå. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix
SSB

Utfordrende for kommunene å holde tritt med eldrebølgen

I årene framover kommer den lenge omtalte eldrebølgen, med en vesentlig økning i antall nordmenn over 80 år. Eldrebølgen vil legge press på flere omsorgstjenester i kommunen, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i en ny analyse.

Det siste tiåret har det blitt 164.000 flere nordmenn i aldersgruppen 60–79 år. Tallet på personer i alderen 80 år og eldre har imidlertid vært tilnærmet uendret. I 2018 var det omtrent 220.000 personer i denne aldersgruppen.

I samme tidsrom har det bare vært små endringer i antall sykehjemsplasser, som har ligget stabilt på mellom 39.000 og 40.000 plasser.

Les også: Spår kraftig vekst i helse- og omsorgssektoren

Økt behov for sykehjemsplasser

I tiden framover vil det bli en sterk økning i antall eldre over 80 år. Hovedårsaken er de store fødselskullene etter andre verdenskrig. Fødselskullene begynte imidlertid å stige allerede på slutten av 1930-tallet. De som ble født i 1939 vil bli 80 år i løpet av 2019.

Siden sykehjem er en omsorgstjeneste forbeholdt de eldste, er det grunn til å tro at den demografiske utviklingen bidrar til å øke behovet for sykehjemsplasser ute i kommunene framover, påpeker SSB.

Det er også grunn til å vente at omsorgstjenestens tilbud av boliger med fast tilknyttet personell hele døgnet blir mer etterspurt av de eldste. Dette er først og fremst et tilbud for yngre brukere av omsorgstjenester, men det kan være at eldre over 80 år vil utgjøre mer enn en tredel av brukerne i tiden som kommer, mener SSB.

Utfordring for kommunene

Stadig flere eldre over 80 år vil innebære stadig flere med stort bistandsbehov i befolkningen, uavhengig av om helsetilstanden blant de eldste stadig blir bedre.

Det er derfor grunn til å reise spørsmål om omsorgstjenestens kapasitet ute i kommunene holder tritt med den demografiske utviklingen i befolkningen, og om antall sykehjemsplasser og eventuelt antall boliger med fast tilknyttet personell vil dekke denne aldersgruppens omsorgstjenestebehov i framtiden, skriver SSB i sin analyse.

Annonse
Annonse
Annonse