Annonse
Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix
Regjeringen

Vil forenkle dokumentasjonskravet for alvorlig syke barn

Med dagens regelverk er det omfattende krav til framleggelse av nye legeerklæringer og dokumentasjon fra lege i spesialisthelsetjenesten.

Regjeringen skriver i sitt forslag at det er holder med én legeerklæring fra spesialisthelsetjenesten, og at det heller kan innhentes ny dokumentasjon når det er nødvendig.

– Familier som har barn med behov for sammensatte tjenester, gjør en formidabel innsats. Vår oppgave er å legge til rette for at møte med det offentlige oppleves støttende, ikke som merarbeid, sier barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad (KrF)

Regjeringen ga onsdag beskjed til Helsedirektoratet om at dokumentasjonskravet for logoped skal forenkles. Helseminister Bent Høie (H) mener regelendringen vil gjøre hverdagen til mange foreldre enklere.

– Det er urimelig at foreldre med barn født med for eksempel Downs Syndrom må dokumentere behovet for logoped to ganger i året, sier han.

Annonse
Annonse
Annonse