Annonse
STARTSKUDDET: Nå er vi på vei mot målet om "én pasient - én journal", sier helseminster Bent Høie. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Vil ha digitale kommunale pasientjournaler

Direktoratet for e-helse skal nå gå i gang med et forprosjekt, på oppdrag fra departementet.

Forprosjektet skal gjøres i tett samarbeid med kommunesektoren, de regionale helseforetakene og andre sentrale aktører, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

– Vi starter nå arbeidet med et felles system som vil ta oss et stort skritt nærmere målet om «én innbygger – én journal», sier helseminister Bent Høie.

Gamle systemer mange steder

Direktoratet vil først gå i gang med en løsning for kommunene utenfor regionen Midt-Norge.

Årsaken er at kommunene som befinner seg her ligger langt foran resten av landet, fordi de er ferd med å ta i bruk Helseplattformen.

I resten av kommune-Norge er mange av de eksisterende IKT-løsningene over ti år gamle.

– Altfor mange feil skjer i dag på grunn av mangel på informasjon og samhandling. Også kommunene trenger nye og bedre arbeidsverktøy slik at de kan jobbe mer effektivt, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Hun håper at nye løsninger vil gi helsepersonell bedre oversikt, støtte til å ta viktige valg og mindre feilmedisinering av pasienter.

Mer lønnsomt å samarbeide

Fordi IKT-systemene er så gamle mange steder, må mange kommuner belage seg på bytte dem ut om bare få år. Dersom alle kommunene hver for seg skal skaffe nye løsninger, blir det veldig dyrt.

I tillegg er det bedre for pasientsikkerheten dersom man får til en felles løsning, heter det i pressemeldingen.

Fremover blir det viktig å høste erfaringer fra arbeidet med Helseplattformen, som pågår i Midt-Norge. I tillegg skal det jobbes for å sikre harmonisering og koordinering mellom Helseplattformen og den løsningen som resten av landet skal få.

Annonse
Annonse
Annonse