Annonse
15 MILLIARDER: Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har utbetalt 15 milliarder i erstatning siden ordningen ble opprettet i 1988. Foto: ake1150sb/iStock

Drøyt én milliard i erstatning for feilbehandling i fjor

I 2019 utbetalte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 1074 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende etter feilbehandling.

Dette er det største beløpet NPE har utbetalt i erstatninger i løpet av et år. Beløpet er seks prosent høyere enn i 2018.

Kortere saksbehandlingstid

Saksbehandlingstidene gikk betydelig ned i 2019, samtidig som NPE behandlet flere saker enn i noe annet enkeltår.

– Jeg er glad for at vi behandler sakene vi mottar raskere enn tidligere, sier direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad i en pressemelding.

RASKERE SAKSBEHANDLING: – Vi har jobbet mye for å redusere lange saksbehandlingstider, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning. (Foto: NPE)

Nesten 6000 nye saker

NPE mottok 5696 nye saker i 2019, noe som er 20 saker mer enn året før. Antallet saker har ligget stabilt de siste årene.

Det er pasienten selv, eller pårørende, som søker erstatning hos NPE. Den største andelen saker gjelder ortopedisk behandling, etterfulgt av saker knytta til kreftsykdommer.

15 milliarder i erstatning

Rett etter nyttår nådde NPE en milepæl: da passerte man 100.000 mottatte saker siden pasientskadeordningen ble startet i 1988.

Over 28.000 pasienter og pårørende er i denne perioden tilkjent erstatning med i alt 15 milliarder kroner.

– Da ordningen ble etablert i 1988 var det et sentralt siktemål å gjøre det enklere for folk å søke om erstatning etter feilbehandling i helsetjenesten, sier Jørstad.

Tidligere måtte pasienter og pårørende rette kravet sitt til behandlingsstedet, og vilkårene for å tilkjenne erstatning var i tillegg strengere.

– Det var derfor mer krevende og langt færre som fremsatte erstatningskrav, påpeker direktøren for Norsk pasientskadeerstatning.

Annonse
Annonse
Annonse