Annonse
OVERREPRESENTERT: Ansatte i helsevesenet i Danmark utsettes oftere for vold og trusler enn ansatte i andre sektorer. Kvinner er spesielt utsatt. Foto: Alvarez/iStock  
Danmark

Én av tre kvinner i helsevesenet utsatt for vold og trusler

Vold og trusler på arbeidsplassen er langt mer omfattende i helsevesenet enn i andre sektorer. Det går fram av en rapport fra forskningsenheten til Rockwool Fonden i Danmark.

34 prosent av kvinnelige ansatte og 25 prosent av mannlige ansatte i det danske helsevesenet oppgir at de har opplevd trusler eller vold det siste året, ifølge rapporten, som er omtalt i den danske avisen Information.

Overrepresentert

Rapporten viser at ansatte i helsesektoren er sterkt overrepresentert når det gjelder vold og trusler på arbeidsplassen.

Blant danske arbeidstakere sett under ett, har i underkant av 14 prosent av kvinnene, og knapt sju prosent av mennene opplevd fysisk vold eller trusler om vold mens de har vært på jobb.

Verken overrepresentasjonen i helsevesenet eller overrepresentasjonen blant kvinner i statistikken kommer som noen overraskelse på fagforeningen for danske sykepleiere, Dansk Sykeplejeråd.

– Det er historisk betinget at svært mange kvinner går inn i helsevesenet og har den direkte pasientkontakten som sykepleiere, mens menn ofte går inn i den tekniske delen og for eksempel blir anestesisykepleiere, intensivsykepleiere eller har administrative funksjoner. Kvinner er oftest på avdelinger der man opplever stor travelhet og der pasienter er i krise. Men ingen sykepleiere skal utsettes for vold eller trusler, sier nestleder Anni Pilgaard i Dansk Sykeplejeråd til Information.

Høyere sykefravær

Den danske undersøkelsen bygger på en spørreundersøkelse som er besvart av drøyt 77.000 arbeidstakere. Om lag 9.000 ansatte ihelsevesenet har svart.

Undersøkelsen har også sett på sammenhengen mellom vold og trusler og sykefravær. Svarene viser at de som har vært utsatt for vold og trusler, har gått 36 prosent lengre tid på sykepenger enn andre arbeidstakere.

Annonse
Annonse
Annonse