Annonse
STOR NEDGANG: Dødsfall på grunn av pasientskader er kraftig redusert de siste årene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Færre dør av pasientskader på norske sykehus

Andelen pasientskader som førte til dødsfall ved norske sykehus, falt med rundt 65 prosent fra 2012 til i fjor. Samtidig ble andelen pasientskader som ga langvarig skade eller mén, redusert med omkring 35 prosent, melder Helsedirektoratet.

– Dette viser at spesialisthelsetjenesten har lyktes med å få til en reduksjon i de mest alvorlige pasientskadene. Dette var det viktigste målet i Pasientsikkerhetskampanjen og Pasientsikkerhetsprogrammet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Derimot har det vært en svakt oppadgående trend i andelen pasientskader som har mindre alvorlige konsekvenser, som forbigående skader som fører til forlenget sykehusopphold eller behandlingstiltak. De mest typiske skadene skyldtes feil legemiddelbruk, kirurgiske komplikasjoner og infeksjoner i urinveiene eller luftveiene.

Behandling av pasientskader belaster sykehusbudsjettene i OECDs medlemsland med hele 15 prosent. Tall fra Sverige antyder at rundt halvparten av alle pasientskader kunne vært unngått.

Annonse
Annonse
Annonse