Annonse
PSYKISK HELSE MÅ PRIORITERES: Stortinget må sikre bevilgningene til psykologtjenestene, mener president i Psykologforeningen Håkon Kongsrud Skard Foto: Psykologforeningen
Psykologforeningen

Fare for at psykisk helse nedprioriteres

– Vi er bekymret for at både kommuner og helseforetak på kort sikt vil nedprioritere psykisk helse, sier president i Psykologforeningen Håkon Kongsrud Skard.  

I går sendte foreningen inn innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020. Der understreker de at budsjettet må synliggjøre at kommuner og helseforetak også skal prioritere psykisk helse i tiden som kommer.

Økende behov

Skard er også bekymret for at behovet for psykisk helsehjelp kan øke som følge av Covid-19 pandemien og tiltakene som ble igangsatt for å hindre smittespredning. 

–  Isolasjon, smittefrykt og økonomisk usikkerhet er alle faktorer som kan føre til psykisk uhelse, påpeker han.

Foreslår at alle psykologer mottar trygderefusjon

Dersom behovet øker, mener foreningen at privatpraktiserende psykologer bør få mulighet til å gi behandling med trygderefusjon i en gitt periode. 

– Vi må ha beredskapen på plass dersom behovet for psykisk helsehjelp blir større enn det kommunene og spesialisthelsetjenesten kan håndtere, sier han.

Dette vil i så fall likne på en tidligere ordning. Før helsereformen i 1990 kunne pasienter hos alle psykologer motta trygderefusjon på behandling.

– Vi mener at dette bør gjeninnføres for en periode, slik at behov for psykologhjelp får støtte fra trygdebudsjettet. Vi ser en situasjon nå med betydelig svakere økonomi hos store grupper av befolkningen. Det er derfor nødvendig med utvidet offentlig støtte til behanding, for å dekke deres behov, sier Skard

Annonse
Annonse
Annonse