Annonse
Foto:   Fredrik Hagen / NTB  

FHI-rapport: Flere overlever en sykehusinnleggelse

I undersøkelsen har Folkhelseinstituttet (FHI) sett på sannsynligheten for overlevelse innen 30 dager etter innleggelse på sykehus og sannsynligheten for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning.

De fem siste årene har totaloverlevelsen på landsbasis økt fra 95,2 prosent i 2015 til 95,6 prosent i 2019, men ved førstegangs hjerteinfarkt og hjerneslag er forbedringen større.

– Overlevelsen etter førstegangs hjerteinfarkt er svært god. På landsbasis ser vi særlig en bedring for pasienter som har vært lagt inn med hjerneslag i løpet av de siste fem årene, mens for hoftebrudd ser vi ingen bedring, sier forsker Katrine Damgaard Skyrud ved Folkehelseinstituttet.

Astma og kols drar opp tallet på reinnleggelser

Det kommer også fram i rapporten at det har vært en svak økning i tallet på reinnleggelser på norske sykehus de siste årene. Pasienter med astma og kols drar opp tallet, ifølge rapporten.

Av totalt 81.416 primærinnleggelser i sykehus i 2019, ble over 13.000 av dem etterfulgt av en akutt reinnleggelse innen 30 dager. Dette er en svak økning på 0,5 prosentpoeng fra 2015, da det var 11.471 reinnleggelser og totalt 75.750 primæropphold, ifølge undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet.

Pasienter med astma og kols har størst sannsynlighet for å bli innlagt på nytt, med 29,4 prosent.

– Det viser seg at noen pasienter er gjengangere, det vil si at noen få pasienter står for mange reinnleggelser. Totalt for 2019 har vi registrert at nesten 40 pasienter med astma/kols har hatt ti eller flere innleggelser hver, mens rundt 750 pasienter hadde fra tre til ni innleggelser hver, sier forsker Doris Tove Kristoffersen i en pressemelding.

 

Annonse
Annonse
Annonse