Annonse
HYPPIGE LEGEBESØK: Nordmenn gikk i gjennomsnitt 2,7 ganger til fastlegen i fjor. Foto: wutwhanfoto/iStock  

Flere besøk hos fastlege og legevakt i fjor

Folk går stadig mer til legen, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det samlede antall konsultasjoner ved fastlegekontorene var nær 14,8 millioner i 2019. Det var en økning med oppunder 300 000 fra 2018, ifølge SSBs statistikk for allmennlegetjenesten. Statistikken omfatter konsultasjoner hos fastleger og ved legevakt.

Også året før var det en økning, selv om den var mindre. Fra 2017 til 2018 økte antallet legekonsultasjoner med noe under 100.000,

2,7 legebesøk per nordmann

Selv om folketallet øker, forklarer ikke det hele økningen i tallet på legekonsultasjoner, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det gjennomsnittlige antallet besøk hos fastlegen har økt jevnt og trutt de siste årene, og i fjor besøkte hver nordmann i legen i gjennomsnitt 2,7 ganger.

Antall legevaktbesøk gikk ned fra 2014 til 2018, men økte igjen i fjor. Tallet på legevaktbesøk var da underkant av en tidel av tallet på fastlegekonsultasjoner-

Mindre bruk av fastlege blant eldre

Økningen i befolkningens bruk av fastleger gjelder ikke alle aldersgrupper.

Som i årene før ble det i fjor registrert en nedgang i det gjennomsnittlige antall konsultasjoner blant eldre over 67 år, men de har fortsatt klart flere legebesøk enn yngre. Nordmenn i alderen 80-89 år hadde i gjennomsnitt 4,9 konsultasjoner hos fastlegen i fjor.

Også de som tilhører aldersgruppen 50-65, går hyppigere til legen enn gjennomsnittet. Denne gruppen hadde i gjennomsnitt 3,2 konsultasjoner hos fastlegen i fjor

Økning blant ungdom

I årene 2016 og 2017 var det en ekstraordinær oppgang i fastlegekonsultasjoner blant unge i alder 16-19 år. Det hang sammen med regelendringer ved fravær i videregående skole som ble registrert høsten 2016 og våren 2017. Også i 2018 og 2019 har det vært en økning i legebesøk i denne gruppen, men økningen har vært mindre i disse årene.

Annonse
Annonse
Annonse