Annonse
FLERE PÅ AAP: Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger har økt blant unge og personer med psykiske lidelser. Foto: Marjan_Apostolovic/iStock

Flere får arbeidsavklaringspenger fra Nav

118.100 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av 1. kvartal 2020. Det er en klar økning så langt i 2020 på 3.200 personer. Det tilsvarer en økning på 2,8 prosent, viser nye tall fra Nav.

– Utviklingen mot slutten av 2019 var preget av en stabilisering i antall mottakere. I løpet av de første tre månedene i 2020 ser vi en klar økning. Dette skyldes delvis at personer som tidligere har mottatt arbeidsavklaringspenger kommer tilbake på ytelsen. Mange av disse vil kunne ha vært ute i en karensperiode på minst ett år. I tillegg har endringer i regelverket grunnet koronaviruset ført til en lavere avgang fra ordningen, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Per mars 2020 var det 3,4 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år som mottok arbeidsavklaringspenger.

Stor økning i mottakere under 24 år

Ved utgangen av mars var det 12.800 personer i aldersgruppen 18 til 24 som mottok AAP. Dette tilsvarer 2,7 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen.

Sammenliknet med utgangen av forrige kvartal økte antallet unge AAP-mottakere med rundt 800 personer. Det var en gradvis økning i mottakere under 20 år gjennom store deler av 2019, og i 2020 har det også en økning i aldersgruppen 20-24 år, påpeker Nav.

Stor økning for personer med psykiske lidelser

I årets tre første måneder er antall personer som mottar AAP økt for alle de store diagnosegruppene. Størst økning er det blant dem med psykiske lidelser, der antallet har økt med rundt 1.500 personer.

Disse utgjør alene 49 prosent av den totale økningen i perioden.

Det er særlig blant AAP-mottakere i de yngste aldersgruppene at andelen med psykiske lidelser er høy. Økningen i første kvartal i år har imidlertid særlig skjedd i aldersgruppen 30 til 49. Det gjelder spesielt personer med angst og depressive lidelser.

For APP-mottakere over 50 år er økningen størst for personer med muskel- og skjelettlidelser.

Størst økning i Rogaland

Det var en økning i antall personer som mottar AAP i alle fylker i løpet av 1. kvartal 2020. Størst økning er det i Rogaland hvor antall mottakere ved utgangen av mars lå på 10.200, en økning på 490 personer fra utgangen av fjoråret.

Lavest økning er det  Oslo og Troms og Finnmark, hvor antallet har økt med henholdsvis 22 og 50 personer.

Sammenliknet med for ett år siden er Rogaland det eneste fylket der det har en markant økning, på fire prosent.

Mange nye mottakere i starten av 2020

17.800 personer startet å motta arbeidsavklaringspenger i 1. kvartal. Dette var det klart høyeste antallet nye mottakere i løpet av et enkelt kvartal siden den første måneden etter innføring av ytelsen tilbake i 2010.

Av de som har kommet på AAP i løpet av årets første tre måneder, har i underkant av 40 prosent mottatt AAP på et tidligere tidspunkt.

Dette skyldes sannsynligvis personer som kommer tilbake etter endt karensperiode, dvs. tiden tidligere AAP-mottakere må vente før de på nytt kan motta ytelsen.

Annonse
Annonse
Annonse