Annonse
ØKNING BEKYMRER: Tall fra flere kilder viser at det har vært en økning i psykiske plager blant unge jenter. Foto: Marjan_Apostolovic/iStock  

Helsetopper søker svar på unges psykiske helseplager

Psykisk helse var et av temaene i statsminister Erna Solbergs (H) nyttårstale. Hun ga uttrykk for bekymring over at flere unge – særlig jenter – oppgir at de sliter. Dette later til å være en utvikling ikke bare i Norge, men også i andre land.

– Vi vet ikke hvorfor. Regjeringen vil derfor ta et initiativ for å kartlegge årsakene. Da kan vi også komme nærmere løsninger som virker, sa Solberg.

Kartlegger

Arbeidet er allerede i gang, opplyser Folkehelseinstituttet. Helsedepartementet ba i begynnelsen av desember om å få en kartlegging, og rapporten skal etter planen være klar 22. januar. Arbeidet skal både omfatte mulige årsaker og anbefalte tiltak.

Direktør Heidi Aase i avdelingen for barns helse og utvikling sier tall fra helseundersøkelser som Ungdata og Ung-Hunt vitner om at det har vært en økning i unge som melder om psykiske helseutfordringer.

– Vi ser fra flere kilder at det har vært en økning i psykiske plager blant unge jenter i 15–17 årsalderen. Det er også en økning i forskriving av medikamenter som antidepressiver. Dette er tall som bekymrer, sier Aase.

Uvisst om omfanget øker

Det er ikke klart om tallene viser en reell økning i helseplager, eller om det er selve rapporteringen som øker. Aase sier man må jobbe på flere fronter og over lengre tid for å få bedre oversikt.

– Vi mangler noen data for å forstå dette. For eksempel å undersøke om det er endringer i de samme aldersgruppene over tid når man samtidig ser på samfunnsendringer, sier hun.

Annonse
Annonse
Annonse