Annonse
MINSTEKRAV: Regjeringen har laget nye retningslinjer for en rekke helseutdanninger, blant annet for leger, psykologer, tannleger, optikere og farmasøyter.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Helseutdanningene får nye minstekrav

Regjeringen har laget nye minstekrav til sluttkompetanse for en rekke utdanninger. Fram til nå har det vært krav til temaer studentene skal igjennom i løpet av studiene. Det har ført til at det har vært forskjeller i hva kandidatene kan når de skal ut i arbeidslivet, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Pasienter, kommuner og sykehus har fått være med på å påvirke retningslinjene om sluttkompetanse og dermed fått mer innflytelse i det faglige innholdet på utdanningene, ifølge departementet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) opplyser at retningslinjene i framtiden skal kunne endres i takt med utviklingen av ny teknologi eller behandlingsmetoder.

I tillegg til legestudier er det laget nye retningslinjer for audiografer, barnevernspedagoger, bioingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, farmasøyter, kliniske ernæringsfysiologer, optikere, ortopediingeniører, psykologer, radiografer, sosionomer, sykepleiere, tannleger, tannpleiere, tannteknikere og vernepleiere. Retningslinjene for paramedisin skal snart være klare.

 

Annonse
Annonse
Annonse