Annonse
PÅBUD: Oslo har innført påbud om munnbind i kollektivtrafikken når det ikke er mulig å holde én meters avstand. Nå følger flere nabokommuner etter.  Foto: Vidar Ruud / NTB

Kommuner rundt Oslo vil ha munnbindpåbud

Munnbindpåbudet gjelder når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medtrafikanter.

– Endelig vedtak fattes i formannskapet i morgen, sier ordfører Jørgen Vik (Ap) til NTB etter at kommuneledelsen og politisk ledelse diskuterte nye koronatiltak på et møte tirsdag morgen.

Helseminister Bent Høie (H) ba mandag kommunene rundt Oslo koordinere sine smitteverntiltak med den nye tiltakspakken som er innført i hovedstaden. Mange kommuner startet dagen tirsdag med å diskutere nye innstramminger.

– Ønsker påbud

Også på Nesodden ønsker kommunen nå å innføre påbud om munnbind i kollektivtrafikken.

– Vi har gjort en vurdering av at jobbreiser til Oslo representerer det største potensialet for å få økt smitte på Nesodden. Derfor har vi vært tydelig på at vi ønsker et pålegg om munnbind, sier ordfører Truls Wickholm (Ap) til Dagbladet.

I Bærum er ingen beslutninger så langt fattet.

– Med utgangspunkt i smitteverntiltakene i Oslo starter vi dialog med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten, nabokommunene og næringslivet om hvordan vi kan bidra til å gjennomføre tiltak på en god måte, sier kommunedirektør Geir B. Aga til NTB. .

Følger Oslo – delvis

De nye smitteverntiltakene i Oslo er:

* Påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde én meter avstand.

* Påbud om registrering av gjester på serveringssteder.

* Midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.

* Bruk av munnbind i hjemmetjenesten der det ikke er mulig å holde avstand.

Lillestrøm følger i Oslos fotspor når det gjelder arrangementsforbudet. Derimot blir ikke skjenkesteder foreløpig pålagt å registrere alle gjester. Kommunen vil først ha en dialog med bransjen.

– Vi har hittil ikke hatt smitteutbrudd som følge av besøk på kafeer og skjenkesteder i Lillestrøm, påpeker Vik.

Ikke munnbindpåbud i hjemmetjenesten

Kommunen vil foreløpig heller ikke innføre påbud om bruk av munnbind i hjemmetjenesten, men først søke råd hos Folkehelseinstituttet (FHI) samt kommunens tillitsvalgte og hovedverneombud.

– Dette er en sak som omhandler arbeidsgiverpolitikk, og er ikke noe som krever politisk behandling, sier Vik.

Ifølge kommunen har antall registrerte smittede holdt seg stabilt i Lillestrøm den siste tiden, med ett til to nye påviste smittetilfeller daglig. Kommunen har ingen smittetilfeller som ikke har vært mulig å spore.

Annonse
Annonse
Annonse