Annonse
30.000: Siden 8. mars har Nav registrert drøyt 30.000 sykefraværstilfeller knyttet til koronaviruset. Foto: KatarzynaBialasiewicz/iStock

Kraftig nedgang i nye koronafravær i forrige uke

Nav oppdaterer daglig sin statistikk over koronarelaterte sykefravær. Registreringen startet 8. mars, og siden den gangen er det registrert 30.195 sykefraværstilfeller. Det går fram av de oppdaterte tallene fra Nav per mandag. 30. mars.

Tallene gjelder sykefravær der det er påvist smitte av koronaviruset eller der det er mistanke om dette.

Flest i Viken

Fordelt på fylker er det Viken som har det høyest antallet koronafravær, etterfulgt av Oslo. I Viken er det registrert 7.605 sykefraværstilfeller, mens antallet i Oslo er 5.500.

To fylker har mindre enn tusen registrerte sykefravær knyttet til koronaviruset. Det gjelder Nordland, med 745 fraværstilfeller, og Møre og Romsdal, der antallet er 954.

Nedgang i uka som gikk

Tallet på nye sykefraværstilfeller knyttet til koronaviruset var langt lavere sist uke enn uka før, viser Navs statistikk.

I uka som gikk (23.-29. mars) registrerte Nav 4.462 sykefraværstilfeller med covid-19 som diagnose.

Uka før ble det registrert 15.207 koronafravær, med en klar topp tirsdag 16. mars. Bare i løpet av den dagen ble det registrert hele 6.489 koronarelaterte fravær, dvs. mer enn i hele siste uke.

Bør tolkes med varsomhet

Sykefraværstilfellene i denne statstikken bør tolkes med varsomhet, understreker Nav. Dette er ikke å anse som offisiell statistikk fra Nav, men heller som indikatorer som kan belyse effekten covid-19 har i samfunnet målt gjennom sykmeldinger fra helsevesenet, skriver Nav i en omtale av statistikken.

Annonse
Annonse
Annonse