Annonse
ALVORLIGE MANGLER: En nasjonal gransking i Sverige har avdekket alvorlige mangler i pleie og behandling av koronasmittede eldre. Foto: Alexander Farnsworth/iStock

Krass kritikk av behandlingen av koronarammede eldre i Sverige

Det kommer fram i en nasjonal granskning fra den svenske tilsynsmyndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

IVO konkluderer med at ingen av helseregionene har tatt ansvar for sikre pleie og behandling tilpasset individuelle behov for pasienter med mistanke om eller påvist covid-19. En gjennomgang av journaler viser at en femdel av de eldre på sykehjem ikke fikk individuell legekonsultasjon.

– Det er et veldig høyt tall, og det er ikke akseptabelt, sier generaldirektør i IVO Sofia Wallström.

Granskningen viser også at eldre og deres pårørende ikke har fått informasjon om eller fått ta del i pleie og behandling ved mistenkt eller påvist koronasmitte. Beslutninger og gjennomføring av pleie i livets sluttfase har heller ikke skjedd i samsvar med gjeldende regelverk under pandemien for eldre på sykehjem.

Det er ikke mulig å følge pleie og behandling av koronarammede eldre på sykehjem på grunn av mangler i primærhelsetjenestens pasientjournaler.

Annonse
Annonse
Annonse