Annonse
PSYKISKE LIDELSER OG MUSKEL- OG SKJELETTPLAGER FØRER TIL FRAVÆR: I private virksomheter var muskel- og skjelettplager den vanligste grunnen til sykefravær. Foto: fizkes/iStock
Sverige

Kvinner topper sykefraværstatistikken

En ny rapport fra AFA forsikring viser at svenske kvinner samlet har mer dobbelt så mange tilfeller av fravær over 90 dager enn menn i 2018. Forskjellene mellom både kjønn og bransjer er store, ifølge rapporten.

Rapporten er basert på informasjon om antall erstatninger fra den såkalte avtalegruppeforsinkingen, og gjelder dermed en gruppe innenfor svensk næringsliv, samt ansatte i ansatte i kommuner, regioner, den svenske kirken, og kommunale virksomheter. Statlig ansatte omfattes ikke, samt noen grupper ansatte i private virksomheter (som jurister, økonomer, bankansatte).

Redusert siden 2016

Siden 2016 har likevel antallet langtidssykemeldinger (over 90 dager) i svensk arbeidsliv blitt redusert. Denne reduksjonen fortsatte i 2018.

Størst sykefravær i kommunene

Også bransjemessig er det store forskjeller på sykefraværet til menn og kvinner. Forskjellene er størst i kommuner og regioner. Gjennom hele 2018 hadde 29 av 1000 kvinner som var sysselsatt i kommunene eller regionene vært langtidssykemeldte i 2018, mot 12 av 1000 menn.

– Kvinner som jobber innenfor sosialt arbeid hadde høyest risiko for langtidssykefravær som følge av psykisk sykdom i 2018, men 21,3 sykdomstilfeller per 1000 sysselsatte, sier Andreas Ek, statistiker og analytiker ved AFA Försäkring i en pressemelding.

Psykiske lidelser og muskellidelser dominerer

Det er psykiske lidelser muskel- og skjelettsykdommer som står for den største andelen av langtidssykefraværet. Muskel- og skjelettsykdommer kan for eksempel være ryggproblemer, leddsykdommer og reumatisme. Til sammen står de to for to tredeler av alt langtidssykefravær. I kommunene var psykiske diagnoser vanligst, mens i private virksomheter var muskel- og skjelettplager vanligst.

Antallet arbeidsulykker er uendret sammenliknet med tidligere. 59000 arbeidsulykker ble rapportert, og omkring 11300 førte til mer enn 30 dagers sykefravær.

 

Annonse
Annonse
Annonse