Annonse
MOT NORMAL: Aktiviteten har normalisert seg etter den delvise nedstengningen vi så i mars og apri, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lavere aktivitet på sykehusene i juli

– Dette finner vi innen det meste av spesialisthelsetjenesten, og vi kan si at aktiviteten har normalisert seg etter den delvise nedstengningen vi så i mars og april, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Tallene fra Helsedirektoratet viser også at ventetiden innen somatiske tjenester (fysisk sykdom) økte i perioden april til juli 2020 sammenlignet med samme periode året før. I mai var ventetiden for behandling 72 dager og i juni 69 dager, mot 61 og 59 dager i 2019. I juli var ventetiden litt lavere begge år, og forskjellen var mindre.

Målet om at 70 prosent av pasientene i et pakkeforløp skal gjennomføre det i løpet av normert tid ble nådd i juni og juli i 2020, noe som er bedre enn i samme periode i fjor.

Også aktiviteten hos fastleger og legevakt ligger på nivå med samme periode i 2019.

 

Annonse
Annonse
Annonse