Annonse
Foto: Terje Pedersen / NTB

Lengre ventetid for spesialisthelsetjenester i sommer

Det viser nye tall fra Helsedirektoratet.

Årsaken er at mange behandlinger ble utsatt da koronaviruset slo til i vår.

– Det er som ventet at vi ser en økning i ventetid i denne perioden. Fra mai begynte sykehusene å ta igjen pasientbehandling som ble utsatt i mars og april, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Regjeringen har i år gitt 6,6 milliarder kroner ekstra til sykehusene for å få bukt med kostnader knyttet til pandemien.

– I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen en styrking på 6,34 milliarder kroner til sykehusene. Dette inkluderer en insentivordning på 200 millioner kroner som skal stimulere sykehusene til å gjennomføre tiltak som reduserer ventetidene, sier Høie.

Samtidig gikk ventetiden for psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og rusbehandling ned med henholdsvis to dager, tre dager og én dag.

– Jeg er veldig glad for at prioriterte grupper som barn og unge med psykiske helseutfordringer og personer med rusproblematikk, ikke opplever økt ventetid som følge av pandemien, sier Høie.

 

Annonse
Annonse
Annonse