Annonse
MANGE HAR TRENT: I overkant av tre av fire nordmenn oppgir å ha trent innendørs eller utendørs den siste uken. Foto: DusanManic/iStock

Norge er i dårligere fysisk form etter koronautbruddet

Norsk koronamonitor fra Opinion har i en periode på over ti dager spurt 7.689 nordmenn om de har trent siste uken og hvordan deres fysiske form er blitt etter koronautbruddet.

21 prosent oppgir at de har fått dårligere fysisk form. Seks prosent oppgir at formen har blitt bedre form, mens 73 prosent sier at den er uendret.

77 prosent har trent siste uke

I overkant av tre av fire nordmenn oppgir å ha trent innendørs eller utendørs den siste uken. Det kan dreie seg om løpetur, gåtur, kroppstrening eller lignende. Nesten én av fire oppgir at de ikke har gjort noe av dette.

– Selv om hjemmekontor og stillesittende tilværelse har blitt normalt for en hel nasjon de siste ukene, er det stadig flere som bevisst forsøker å trene i en eller annen form. Kvinner er litt flinkere enn menn, og i alle aldergrupper forsøker nå folk å røre på seg etter beste evne, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion i en pressemelding.

Norge svekkes fysisk

Til tross for økt bevissthet rundt fysisk trening, viser altså undersøkelsen at koronautbruddet har en klar negativ innvirkning på formen til mange.

– Vi ser dessverre en tendens til at nordmenns fysiske form blir stadig litt dårligere over tid. Det er langt fra enkelt å kompensere med bevissthet rundt trening så lenge hverdagen for de fleste består av historisk få kvadratmeter å boltre seg på. Og jo yngre man er, desto dårligere utvikles den fysiske formen for tiden, sier Askheim.

Norsk koronamonitor viser at blant de under 30 år svarer hele 30 prosent at formen er blitt dårligere. 8 prosent sier at den er blitt bedre, mens 62 prosent oppgir at den er uendret.

Annonse
Annonse
Annonse