Annonse
ALVORLIG: – Fedmeepidemien i Norge og resten av verden er alvorlig, både for den enkelte og for samfunnet som helhet, advarer Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foto: Juanmonino/iStock

Norge i toppen i ny fedmerapport

Rapporten viser at overvektsrelaterte sykdommer er blant de tre vanligste dødsårsakene i alle verdens regioner, unntatt Afrika sør for Sahara

I Vest-Europa er det bare Storbritannia, Irland og Spania som har mer fedme i befolkningen enn Norge, ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon.

Bekymret

Nasjonalforeningen for folkehelsen er dypt bekymret over utviklingen og hva den vil bety for den norske folkehelsen.

– Fedmeepidemien i Norge og resten av verden er alvorlig, både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Vi står i fare at så mange får dårligere helse at det vil få konsekvenser både for arbeidsmarkedet og helsetjenestene, skriver foreningen i en pressemelding.

Fedme medfører risiko for alvorlige sykdommer som blant annet hjerte- og karsykdom, demens og kreft.

Gode helsevalg

– For å snu utviklingen trengs det økt tilrettelegging for at folk kan gjøre gode helsevalg, opplyser generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

I rapporten kommer Verdensbanken med en rekke råd for å bremse fedmeøkningen. Tilrettelegging for aktivitet gjennom god arealplanlegging og aktiv bruk av avgifter for å påvirke forbrukervalg er blant anbefalingene som blir omtalt.

– Vi er glad for at Verdensbanken er så tydelig i sine anbefalinger. Også i Norge vil det være nyttig å følge disse rådene, om tydelig merking av matvarer, avgifter som fremmer sunne vaner framfor usunne, og arealplanlegging som fremmer fysisk aktivitet, sier Gerhardsen.

Annonse
Annonse
Annonse