Annonse
REGELENDRING: Fra 1. juni fjerner regjeringen den utvidete retten til egenmelding som ble innført i mars. Foto: GregorBister/iStock

Regjeringen gjeninnfører legemelding ved lengre fravær

Etter koronautbruddet innførte regjeringen nye regler for egenmelding ved sykdom. For å dempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten besluttet regjeringen å utvide retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager. Disse reglene hadde virkning fra 16. mars.

Når blir den utvidete retten til egenmelding fjernet, forteller arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Det er et skritt i retning mot normalisering av samfunnet.

God kapasitet

– Dette var et helt riktig tiltak å innføre i mars. VI måtte sørge for at fastlegene og legevaktslegene kunne bruke all sin tid og arbeidskraft på å behandle pasienter, og ikke skrive sykmeldinger, sier Røe Isaksen.

I dag er imidlertid situasjonen en annen enn i mars.

– Nå som smittesituasjonen har endret seg og det rapporteres om god kapasitet i helsetjenestene, fjerner vi retten til utvidet egenmelding. Det er et skritt i retning mot normalisering av samfunnet, og de vanlige reglene vi har for sykefravær og egenmelding, sier statsråden.

Arbeidsgiver kan velge

Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er de ikke lenger pålagt å godta dette. Dersom det ikke er avtalt å gi utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver fra 1. juni kreve legeerklæring fra fjerde dag.

Fra samme dato må arbeidstaker også ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å kunne bruke egenmelding.

Også for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Endringene gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende. Fra 1. juni må disse ha sykmelding fra lege for å ha rett til sykepenger fra fjerde dag i folketrygden.

Retten til sykepenger fra fjerde dag for selvstendige næringsdrivende og frilansere gjelder fortsatt bare for sykefravær som skyldes covid-19-pandemien.

Annonse
Annonse
Annonse