Annonse
UTVIDER BPA: Regjeringen følger opp Granavolden-plattformen når den nå fjerner den øvre aldersgrensen for å få brukerstyrt personlig assistanse. Foto: KatarzynaBialasiewicz/iStock  

Regjeringen vil fjerne øvre aldersgrense for brukerstyrt personlig assistanse

– Nå følger regjeringen opp Granavolden-plattformen og utvider retten til BPA, slik at de som har fått det innvilget kan beholde den også etter fylte 67 år, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høyre.

Formålet med utvidelsen er ifølge Stensland å skape trygghet og forutsigbarhet for brukere som har BPA-ordninger som fungerer godt, og har hatt dette over lengre tid.

Andelen som får tilbud om BPA må være forutsigbar, slik at det ikke går ut over kommunenes evne til å finansiere og tilby ordningen.

– Mange ønsker at man kan søke om BPA også etter fylte 67, men det vil få store konsekvenser for finansieringen og fleksibiliteten til kommunene. Dette forslaget skal sikre at vi ikke frarøver en tjeneste fra dem som allerede har fått den, sier Stensland.

Annonse
Annonse
Annonse