Annonse
BEDRE LIVSKVALITET: I tillegg til at seks av ti ble friske i løpet av et halvt år med Rask psykisk helsehjelp, førte behandlingen også til forbedringer i generell fungering og livskvalitet. Foto: Amesy/iStock
Rask psykisk helsehjelp

Seks av ti ble friske på et halvt år

Dobbelt så mange ble friske fra angst og depresjon med Rask psykisk helsehjelp sammenlignet med vanlig oppfølging. Det viser en ny studie som er omtalt på nettstedet til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, Napha.no.

– Det er første gang at modellen er blitt testet i en randomisert kontrollert studie, som er den beste metoden for å finne ut om en bestemt type behandling virker, sier forsker ved Folkehelseinstituttet, Robert Smith til nettstedet.

Rask psykisk helsehjelp er et gratis lavterskeltilbud rettet mot personer fra 16 år og oppover som har lett eller moderat angst og depresjon.

Seks av ti ble friske

Den nye studien omfatter 678 personer med moderat angst og depresjon som tok kontakt med Rask psykisk helsehjelp i Kristiansand og Sandnes.

Av disse fikk 463 personer behandling gjennom Rask psykisk helsehjelp, mens 215 fikk ordinær oppfølging i kommunen fra for eksempel fastlege eller psykolog.

– Av de som fikk behandling i Rask psykisk helsehjelp, kunne 59 prosent av klientene regnes som friske igjen seks måneder etter den første vurderingssamtalen. Blant de som mottok ordinær oppfølging var det bare 32 prosent som kunne regnes som friske, forteller Smith.

I tillegg til at seks av ti ble friske i løpet av et halvt år med Rask psykisk helsehjelp, førte behandlingen også til forbedringer i generell fungering og livskvalitet.

– Resultatene tyder på at behandlingen i Rask psykisk helsehjelp var effektiv med tanke på å behandle både angst og depresjon, sier Smith til Napha.no.

Udekket behov

Faglig rådgiver Trond Asmussen i Napha mener det er viktig å prioritere satsing på Rask psykisk helsehjelp.

– Ut fra den forskningen vi nå har, vil det å utvikle og tilby et tilbud om Rask psykisk helsehjelp i kommunene være både en viktig og helt riktig prioritering ut fra et folkehelseperspektiv. Angst og depresjon rammer mange, og har mer alvorlige konsekvenser enn vi tradisjonelt har tenkt, sier han til Napha.no.

Asmussen konstaterer at det er et udekket behov for dette tilbudet i store deler av landet.

– 55 kommuner kan nå tilby Rask psykisk helsehjelp, 365 kommuner er fortsatt uten dette, påpeker han.

Annonse
Annonse
Annonse