Annonse
EVALUERING: En ny evalueringsrapport av opptrappingsplanen for rusfeltet viser at seks av ti brukere er fornøyde med tilbudet. Bildet er fra et sprøyterom i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

Seks av ti er fornøyde med kommunale rustjenester

Det kommer fram i en ny evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet gjennomført av KORUS Midt (Kompetansesenter rus, Midt-Norge) på oppdrag for Helsedirektoratet.

Der kommer det fram at brukerne gjennomgående gir positive vurderinger av ansatte i tjenesten, men at det etterlyses mer involvering av og støtte til pårørende.

– De kommunale tjenestene har blitt bedre på prioriterte områder som brukermedvirkning og hjelp til livsmestring. Det har stor verdi for brukerne. Samtidig er det nyttig for oss å se hva vi må arbeide med for å bli bedre, sier avdelingsdirektør Åste Herheim i Helsedirektoratet.

Av områder der flere brukere har fått for lite hjelp, nevnes blant annet jobb og utdanning, fysisk trening og ernæring/kosthold.

Kartleggingen er den andre av totalt tre. 1.336 brukere i 45 kommuner har svart på spørsmål om deres rusproblemer og erfaring med tjenestetilbudet i kommunen. Den siste kartleggingen vil bli gjennomført i 2021.

Annonse
Annonse
Annonse