Annonse
STOR VARIASJON: Gjennomsnittlig arbeidstid for sykepleiere varierer fra helseforetak til helseforetak, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Stor variasjon i sykepleiernes arbeidstid

Helseforetakene har flere virkemidler for å møte utfordringene med mangel på sykepleiere. De kan rekruttere flere sykepleiere, øke stillingsprosenten hos dem som allerede jobber der og redusere antallet som slutter, påpeker Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel om sykepleieres arbeidstid.

Av ulike årsaker er det ikke alle sykepleiere som ønsker fulltidsstilling. Men blant sykepleierne som ønsker å jobbe heltid, er økt mobilisering en måte å få dekket inn noe av det stigende behovet for arbeidskraft på sykehusene i fremtiden, fastslår SSB.

Stor variasjon

Det er et politisk mål å få flere sykepleiere over i heltidsstillinger, men sykepleieres arbeidstid varierer mye fra helseforetak til helseforetak.

Høyest gjennomsnittlig stillingsprosent har sykepleiere ved Finnmarkssykehuset (97 prosent), Oslo Universitetssykehus (95 prosent) og Universitetssykehuset Nord-Norge (94 prosent).

Nederst ligger Helse Fonna og Sykehuset Østfold (begge 85 prosent), og Sykehuset Telemark (86 prosent).

Gjennomsnittet for landet som helhet er 90 prosent.

Tallene omfatter sykepleiere som jobbet i samme helseforetak både i 2016 og 2017, dvs. ni av ti sykepleiere.

Nyansatte jobbet mer enn de som sluttet

Både nyansatte sykepleiere  i 2017 og de som sluttet i det året, hadde en lavere stillingsprosent enn gjennomsnittet for alle sykepleiere i helseforetakene. Nyansatte sykepleiere jobbet imidlertid mer enn sykepleierne som sluttet.

I 2017 hadde nyansatte sykepleiere seks prosent høyere gjennomsnittlig stillingsprosent enn de som sluttet. Gjennomsnittlig stillingsprosent for nyansatte sykepleiere i landets helseforetak var 73 prosent, mens gjennomsnittet for de som sluttet var 67 prosent.

Annonse
Annonse
Annonse