Annonse
STOR UNDERSØKELSE: 2000 innbyggere i Trondheim inviteres nå til å delta i en undersøkelse om psykiske lidelser. Tidligere er tilsvarende undersøkelse gjort blant nord-trønderne. Foto: Everste/iStock

Trønderes psykiske helse skal kartlegges

Norge har aldri gjennomført en nasjonal kartlegging av psykiske lidelser. Hvor mange som rammes, og hvor mange som får den behandlingen de trenger, hviler dermed på antagelser.

Nå skal Folkehelseinstituttet og HUNT (Helseundersøkelsen i Trøndelag) kartlegge omfanget i Trondheim. Sammen inviterer de 2000 av Trondheims innbyggere til å delta i en undersøkelse om psykiske lidelser.

– I neste uke sender vi ut de første invitasjonene til 2000 tilfeldig utvalgte voksne i Trondheim. Vi håper alle inviterte blir med i undersøkelsen, sier forsker Anne Reneflot ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Undersøkelsen vil danne grunnlag for en nasjonal kartlegging av psykiske lidelser.

Forskjell mellom by og land?

Et av de store folkehelsespørsmålene er om omfanget av psykiske lidelser øker. Foreløpige resultater kan tyde på det.

Forskere ved HUNT gjorde i fjor en undersøkelse blant nord-trønderne. Den viste høyere forekomst av depressiv lidelse blant nord-trønderne enn det som er funnet i tidligere studier.

Den nye undersøkelsen i Trondheim vil blant annet se på om det er forskjell mellom by og land.

– I mange studier har man funnet høyere forekomsttall i byer enn på landet. En del av kartleggingen blir derfor å undersøke om det er forskjell i psykiske lidelser mellom nord-trøndere og trondhjemmere, sier Reneflot.

Mindre fobi blant nord-trønderne

Fjorårets undersøkelse i Nord-Trøndelag viste at færre nord-trøndere har såkalt spesifikk fobi sammenlignet med voksne i andre land. Spesifikk fobi er sterk frykt for spesifikke objekter eller situasjoner, for eksempel edderkopper eller tordenvær.

– Vi vet ikke hvorfor det er slik. Én mulighet kan være at det å vokse opp og bo i mer rurale strøk gjør at en fra barnsben av er vant til å ferdes i naturen. Da kan man bli mer eksponert for småkryp, og sånn sett ha blitt mer robust mot denne fobien. Det blir spennende å se hva vi finner blant innbyggerne i Trondheim, sier Reneflot.

Annonse
Annonse
Annonse