Annonse
MANGE PLAGER: Én av tre jenter i videregående skole har «mange psykiske plager», ifølge den siste Ungdataundersøkelsen. Foto: Antonio_Diaz/iSTock
Professor

Undersøkelse kan gi skjevt bilde av unges psykiske plager

Ungdataundersøkelsen er en omfattende undersøkelse av ungdoms liv i Norge. Siden 2010 har over 630.000 ungdommer fra 412 kommuner og fra Svalbard deltatt i undersøkelsen, som gjennomføres i regi av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

Ifølge NOVA gir Ungdata et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag. Nå får imidlertid undersøkelsen kritikk for å gi et skjevt bilde av unges psykiske helseplager.

Mandag ble det kjent at Trondheim kommune trekker seg fra den årlige Ungdataundersøkelsen, forteller Klassekampen.

Ifølge avisen begrunner kommunen sin beslutning med at undersøkelsen har et negativt fokus på ungdoms psykiske helse og svartmaler livene til dagens unge.

Kritisk forsker

Undersøkelsen får ogås kritikk fra forsker Ole Jacob Madsen, som er professor ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Oslo. I et intervju i Klassekampen gir han Trondheim kommune rett i at funnene i Ungdataundersøkelsen kan overdrive unges psykiske plager.

Madsen påpeker svakheter ved spørreskjemaer, som brukes i undersøkelsen.

– Det er en godt dokumentert utfordring at bruk av spørreskjemaer gir fare for overrapportering ved spørsmål om psykisk helse, sier han til Klassekampen.

Ifølge Ungdataundersøkelsen er psykiske plager svært utbredt, spesielt blant jenter. I den siste undersøkelsen oppgir 22 prosent av jentene i ungdomsskolen og 31 prosent av jentene i videregående skole at de har mange psykiske plager.

Forsvarer undersøkelsen

Forsker Anders Bakken er leder for Ungdataundersøkelsen. Han mener undersøkelsen treffer godt og sier til Klassekampen at forskerne ar vært opptatt av ikke å sette nivået på når folk har «mange psykiske plager» for lavt.

– Det er viktig å ikke blandet psykiske plager og psykiske lidelser. Vi kartlegger ikke unge som trenger behandling, men følelser som er vanlige fenomener hos ungdom, poengterer han.

Annonse
Annonse
Annonse