Annonse
For voksne født i Norge andelen vaksinerte 91 prosent, men den er 69,5 prosent blant utenlandskfødte voksne.  Foto: Torstein Bøe / NTB      

581.000 nordmenn er ikke fullvaksinert

Ifølge Aftenposten er 581.000 voksne nordmenn ikke fullvaksinert. I 295 av landets 356 kommuner har en ikke nådd målet om å fullvaksinere 90 prosent av den voksne befolkningen.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet mener det er naturlig at framgangen ikke er like rask nå, men understreker at det pågår et viktig arbeid i kommunene.

– Det legges mer vekt på kampanjer mot lommer i befolkningen som har lav vaksinasjonsdekning, sier Vold.

Ifølge Aftenposten er andelen vaksinerte svært lav i flere store innvandrergrupper, og 46,7 prosent av de voksne som ikke er vaksinert i Norge, er født i utlandet.

For voksne født i Norge andelen vaksinerte 91 prosent, men den er 69,5 prosent blant utenlandskfødte voksne.

Annonse
Annonse
Annonse