Annonse
MANGE UTENLANDSFØDTE: Hele 60 prosent av nye koronapasienter med kjent fødeland er født utenfor Norge. Overlege mener det er genetisk betinget.  Foto: Jil Yngland / NTB
FHI

60 prosent av nye koronainnlagte er utenlandskfødte

Den ferske ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at selv om antall innlagte går nedover, minker den mindre blant dem som er født i utlandet, skriver Aftenposten.

Forrige uke var altså 60 prosent av nye pasienter født utenfor Norge. Blant smittede utgjorde denne andelen 39 prosent av de smittede.

Overlege Sheraz Yaqub ved Oslo universitetssykehus sier at en forklaring på at utenlandsfødte i Norge oftere blir innlagt på sykehus med covid- 19 kan være genetisk disposisjon for et alvorligere sykdomsforløp.

– Det er forskning som viser at genetikk kan ha en innvirkning på hvor hardt man blir rammet av sykdommen, sier Yaqub.

Han mener den raskeste løsningen for å få ned innleggelsestallene er å vaksinere de gruppene som blir hardest rammet av pandemien.

Annonse
Annonse
Annonse