Annonse
RISIKODELING: Partene kommet fram til en rimelig risikodeling som gjør det mulig å tilgjengeliggjøre legemiddelet i Norge, ifølge Beslutningsforum for nye metoder. På bildet: Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest, Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord og Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt. Foto: Thomas Brun

Dyr medisin for spinal muskelatrofi tas i bruk i Norge

Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) er en form for genterapi, og pasienten får bare én dose. Den er til gjengjeld svært dyr. Nå skal norske pasienter få tilbud om den gjennom det offentlige helsevesenet, bestemte Beslutningsforum mandag, melder Dagens Medisin.

Forumet har som oppgave å avgjøre hva slags behandlinger som skal tilbys ved offentlige norske sykehus.

– Her har partene kommet fram til en rimelig risikodeling som gjør det mulig å tilgjengeliggjøre legemiddelet i Norge. Dette vil forhåpentligvis bety mye for norske pasienter og pårørende, sier leder Inger Cathrine Bryne i Beslutningsforum i en pressemelding.

Behandlingen med Zolgensma skal gjennomføres ved Oslo universitetssykehus (OUS). Avtalen er resultatbasert, slik at betalingen knyttes til hva slags effekt den har på pasienten. Dette er helt nytt i Norge.

Detaljene i avtalen, inkludert prisen på legemiddelet, er ikke kjent.

SMA er en alvorlig, sjelden sykdom som forårsaker muskelsvinn. Årsaken er en genfeil. I Norge antas det at cirka 50 personer under 18 år har SMA, mens tallet for personer over 18 år ikke er kjent, ifølge Helsenorge.no.

Annonse
Annonse
Annonse