Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: Georgijevic/iStock

Flere unge får psykisk helsehjelp

– Det er avgjørende at barn og unge med psykiske helseutfordringer får den hjelpen de trenger til rett tid og på riktig nivå, sier avdelingsdirektør Cecilie Skule ved psykisk helsevern og rusbehandling i Helse sør-øst RHF i en pressemelding.

Hun mener at et godt og sammenhengende tilbud for barn og unge kan forhindre behovet for mer omfattende behandling senere.

Fram til september i år har barn og unge fått over 70.000 flere konsultasjoner innen psykisk helsevern i Helse sør-øst enn ved samme periode i 2019. Samtlige sykehus i regionen melder om større aktivitet enn tidligere.

Spesielt markant er økningen av barn og unge som sliter med spiseforstyrrelser, ifølge helseregionen.

Annonse
Annonse
Annonse