Annonse
Helsedirektoratet forklarer at pandemien, tekniske problemer, dataproblemer og utfordringer knyttet til omorganisering, er noen av forklaringene bak situasjonen.  Foto: Lise Åserud / NTB      

Fortsatt store forsinkelser i psykiatri og rusbehandling

– Resultatene viser at det er stor variasjon mellom helseregionene og lav måloppnåelse, skriver Helsedirektoratet som publiserer nye tall for januar-april for 2021 fra Nasjonal kvalitetsindikatorsystem (NKI).

Blant barn og unge er drøyt halvparten (53 prosent) blitt utredet innen anbefalt tid. 39 prosent av barna hadde fått gjennomført den første evalueringen av behandlingen innen anbefalt tid. Tilsvarende fikk 46 prosent av de voksne evalueringen innen anbefalt tid.

Mange får heller ikke en plan utarbeidet sammen med en behandler. Andelen var på 44 prosent i psykisk helsevern for barn og unge, 38 prosent for de voksne, og innen rusbehandling hadde 38 prosent fått planen sin i første tertial i 2021.

Helsedirektoratet forklarer at pandemien, tekniske problemer, dataproblemer, og utfordringer knyttet til omorganisering, er noen av forklaringene bak situasjonen.

– Innføring av nye pakkeforløp for psykisk helse og rus har medført store endringer i organisering og arbeidsmåter på psykisk helse- og rusfeltet, skriver direktoratet.

Annonse
Annonse
Annonse