Annonse
BEDRE TILBUD: Økning i tallet på fastleger øker kvaliteten i helsetilbudet for gravide, viser studie. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Studie

God tilgang på fastleger gir bedre nyfødthelse

Flere fastleger reduserte antall dødfødsler, ga høyere fødselsvekt og økte kvaliteten i helsetilbudet for gravide, konkluderer studien med ifølge en pressemelding fra FHI.

Hensikten med studien var å avdekke om det er slik at flere fastleger i kommunene gjør at innbyggernes helse faktisk er bedre.

Spørsmålet har vært vanskelig å undersøke i en kontrollert studie, men muligheten for et såkalt naturlig eksperiment åpnet seg i 1992 da fastleger som valgte å jobbe i noen få utvalgte kommuner fikk en årlig reduksjon i studiet på 10 prosent. Fra 1997 økte antallet fastleger i disse utvalgte kommunene betydelig mer enn i resten av landet.

Forskerne sammenlignet forskjellene i fødselsutfall før og etter økningen i legedekning, med fødselsutfall i kontrollkommuner hvor dette insentivet ikke var på plass.

– Vi fant en reduksjon i dødfødsler og en økning i fødselsvekt i kommuner med høyere legetetthet. Ytterligere analyser i andre data ga oss mer informasjon. De viste at en økning i antallet fastleger i kommunen var assosiert med flere svangerskapskontroller, og at legen fikk anledning til å bruke lenger tid på hver kontroll, sier Jonas Minet Kinge, seniorforsker ved Senter for fruktbarhet og helse.

Ifølge Legeforeningen er fastlegene overarbeidet, rekrutteringen vanskelig og mangelen på fastleger har aldri vært større. Hele 85 prosent av norske kommuner oppgir at de har store problemer med å rekruttere fastleger.

Annonse
Annonse
Annonse