Annonse
Dagsentre ble stengt, og mange fikk redusert sine hjemmebaserte tjenester, ifølge en av forskerne.  Foto: Gorm Kallestad / NTB      
Rapport

Hjemmeboende demente ble sviktet

Resultatene er publisert i tidsskriftet BMC Health Service Research , skriver VG.

– Dagsentre ble stengt, og mange fikk redusert sine hjemmebaserte tjenester. Dette fikk store konsekvenser. Både for de demente og for deres partnere og pårørende, sier professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Et av hovedfunnene er at de som bodde med en dement, fikk størst belastning på grunn av nedstengningen. Dette skyldtes at de måtte ta over pleieoppgavene.

Annonse
Annonse
Annonse