Annonse
  KREVENDE JOBBSØKERPROSESS: – Det kan være skummelt å skulle gå på jobbintervjuer når man ikke har sett folk på lang tid på grunn av koronaisolasjon. Foto: dragana991/iStock
Mental Helse Ungdom

Krevende koronatid for unge voksne

Mange unge voksne har opplevd store psykiske belastninger under koronapandemien. Unge arbeidstakere var særlig utsatt for permitteringer etter at Norge stengte ned, og for nyutdannede var det krevende å skulle ta det første steget ut i arbeidslivet når arbeidsledigheten steg til et rekordhøyt nivå.

Mental Helse Ungdom kjenner godt til slike påkjenninger. I fjor sommer startet organisasjonen en chattetjeneste for unge voksne som et tiltak mot psykiske utfordringer under koronapandemien.

Tiltaket ble først og fremst rettet mot unge og voksne mellom 18 og 35 år. De ble valgt blant annet fordi denne aldersgruppa var mest utsatt for permitteringer etter koronanedstengningen, forteller Hannah Lerfaldet, som er prosjektleder for chattetjenesten.

– Samtidig manglet det et chattetilbud spesifikt rettet mot denne aldersgruppa. Det finnes chattetjenester for barn og unge under 18 år, men ikke et slikt tilbud til dem som er litt eldre, sier hun.

Etablering er vanskelig under en pandemi.

Krevende etableringsfase

Blant de unge voksne i målgruppen for chattetjenesten er mange i en etableringsfase, og det kan være en krevende periode i livet.

– Når man er 18 år, er man egentlig voksen, og det er mange ting man skal klare på egen hånd. Men man har ikke ennå blitt en ordentlig del av voksenklubben, og det er mange forventninger knyttet til etablering. Det er et prestasjonspress, og det er lett å sammenligne seg med andre på egen alder, sier Lerfaldet.

– Etablering er vanskelig under en pandemi, tilføyer hun.

Møt Mental Helse Ungdom på Velferdkonferansen

Situasjonen for utsatte unge i kjølvannet av koronakrisen er et av spørsmålene som tas opp under Velferdkonferansen 2021, som Velferd.no og Dagens Perspektiv arrangerer på Gardermoen 28.-29. oktober.

Konferansen har følgende tema:  Gjør døren høy, gjør porten vid: Utenforskap, arbeid og inkludering etter koronapandemien

På konferansen vil prosjektkoordinatorene Karen Steffensen og Sara With Skaar fra Mental Helse Ungdom fortelle om organisasjonens erfaringer med de psykiske utfordringene unge voksne har opplevd i koronatiden og om organisasjonens arbeid med å bistå unge som sliter psykisk.

Konferansen finner sted på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen. Du kan delta fysisk eller digitalt på konferansen

For informasjon om program og påmelding, se nettsidene til Velferdskonferansen.

Ut i arbeidslivet

Mange unge har vært på jakt etter sin første jobb under koronapandemien. For andre unge har det handlet om å beholde fotfestet i arbeidslivet.

Å mestre en jobbsøkerprosess har vært en utfordring for mange.

Isolasjonen som har vært en følge av koronapandemien, har konsekvenser for selvtilliten og kan gjøre det vanskeligere å komme ut i arbeidslivet, påpeker Lerfaldet.

– Det kan være skummelt å skulle gå på jobbintervjuer når man ikke har sett folk på lang tid, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

IKKE OVER: Selv om pandemien er over, er ikke problemene de unge voksne sliter med nødvendigvis over, påpeker prosjektleder Hannah Lerfaldet i Mental Helse Ungdom. (Foto: Mental Helse Ungdom)

Ensomhet og angst

Ensomhet og angst er tilbakevendende temaer hos dem som benytter chattetjenesten. Mange som tar kontakt, forteller at de har opplevd sosial angst for første gang.

– Vi bekymrer oss særlig for dem som har opplevd psykisk uhelse for første gang. De vet ofte ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp, sier Lerfaldet.

Hun forteller at en del av dem som har tatt kontakt, har snakket om korona og om at de har vært usikre på hvilke regler som gjelder. Noen samtaler har vært med unge som sliter fordi de har blitt permittert.

Frivillige over hele landet

Mental Helse Ungdoms hjelpechat er åpen tre kvelder i uka: mandag, tirsdag og torsdag fra klokka 18 til klokka 21.

– Den betjenes av over 40 frivillige som holder til i ulike deler av landet, i bygd og by. Det er en tjeneste der frivillige i hele landet hjelper unge i hele landet, påpeker Lerfaldet.

Vi bekymrer oss for at det kan komme en bølge av psykiske helseproblemer etterpå.

Hun forteller at Mental Helse Ungdom opplever en økt pågang til chattetjenesten.

– Selv om pandemien er over, er ikke problemene de unge voksne sliter med nødvendigvis over. Vi bekymrer oss for at det kan komme en bølge av psykiske helseproblemer etterpå. Vi er usikre på hva etterdønningene av pandemien kan være.

Lerfaldet håper derfor at organisasjonen kan opprettholde dette tilbudet, og helst utvide åpningstidene for tjenesten.

– Vi ser at behovet er der, konstaterer hun.

Undersøkelse: Unge har slitt mest

At unge voksne har vært særlig utsatt for psykiske belastninger under pandemien, bekreftes av en spørreundersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring.

Undersøkelsen viser at unge mellom 18 og 29 år har slitt betydelig mer enn andre under pandemien. Den viser blant annet at: 

  • 41 prosent av de unge sier at de har blitt mer bekymret, og 40 prosent svarer at de er mer skeptiske til folk. For alle spurte er det 27 prosent som svarer ja på begge disse spørsmålene.
  • 39 prosent av de unge sier at de har blitt mer stresset, mot 17 prosent for befolkningen som helhet.
  • 22 prosent av de unge svarer at de har blitt mindre tålmodige, mens det gjelder 12 prosent blant alle spurte.
  • 18 prosent av de unge svarer at blir fortere sinte, mot 8 prosent blant alle spurte.

 

Annonse
Annonse
Annonse