Annonse
Illustrasjonsfoto. Foto: NoSystem images/iStock

Leger og psykiatere advarer om nye regler for tvang

I høringssvarene til Tvangslovutvalget er både Den norske legeforening og Norsk psykologforening i utgangspunktet positive til regelendringene, selv om de påpeker at de trenger forenkling og er komplekse og vanskelige å bruke i behandlingshverdagen.

Begge de to foreningene er imidlertid mest bekymret for konsekvensene av å innføre disse reglene uten betydelig økning i ressursene. Mindre bruk at tvang krever mer kompetent helsepersonell, bedre bygg og flere sengeplasser, mener de.

Leder Lars Lien i Norsk psykiatrisk forening sier til NRK at nye regler uten økte ressurser kan bety fare for flere pasienter i gatene.

– Det er jeg absolutt redd for. Disse tingene henger sammen. Det at vi har fått for få senger og for lite ressurser, samtidig med at lovutvalget vil redusere bruken av tvang, vil til sammen medvirke til økt risiko for mer vold og utagering også i samfunnet, sier han.

Klinikk for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal stiller også en rekke andre spørsmål de mener ikke er besvart i lovforslaget.

– Hvor farlig må en pasient være for å kunne underlegges tvang i psykisk helsevern, både innleggelse og medisinering, hvor lenge anser man en pasient for å være farlig etter at noe har skjedd, spør medisinskfaglig rådgiver Brit Ingunn Hana overfor NRK.

Annonse
Annonse
Annonse