Annonse
Folkehelseinstituttet har gjennomgått en rekke studier som tar for seg ettervirkninger av covid-19.  Foto: Jil Yngland / NTB      
FHI

Mange koronapasienter sliter med langvarige helseplager

Det viser en gjennomgang Folkehelseinstituttet har gjort over 43 vitenskapelige artikler som tar for seg senskader.

Det er særlig pasienter som har vært innlagt på sykehus som rapporterer vedvarende symptomer lenge etter infeksjon, går det fram av oversikten. En stor andel av disse pasientene opplever fortsatt symptomer ved seks måneders oppfølging.

Studiene fordeles på oppfølging etter en til tre måneder, tre til seks måneder og mer enn seks måneder.

Mer alvorlig sykdom gir økt risiko

Pasienter som ble undersøkt etter seks måneder viste at mange hadde minst ett symptom som vedvarte. Vanligst var tungpustethet (dyspné), trøtthet og nedsatt lukte- og smakssans.

Funnene tyder også på at mer alvorlig sykdom er forbundet med økt risiko for langvarige symptomer. Én studie fant også at disse pasientene hadde økt bruk av helsetjenester etterpå.

Folkehelseinstituttet understreker at studiene har ulik tilnærming. De benytter forskjellige metoder og prosedyrer og har ulike temaer, og det mangler kontrollgrupper.

– Uten kontrollgrupper er det vanskelig å avgjøre om de vedvarende symptomer er spesifikke for covid-19 eller mer generelt kan tilskrives en sykdomsperiode, skriver Folkehelseinstituttet i oppsummeringen.

Vanskelig å skille ut effekt

Studiene var også preget av høyt frafall og ved at en del av deltakerne husket dårlig hva de hadde oppgitt av opplysninger tidligere.

På samme måte kan begrensninger knyttet til pandemien generelt – som begrensninger i personlig frihet, nedstengning og livsstilsendring – påvirke rapporteringen av noen av symptomene, påpekes det.

– De langvarige effektene av covid-19 og den langvarige effekten av pandemisituasjonen kan være vanskelig å skille ut i ukontrollerte studier, skriver FHI.

Annonse
Annonse
Annonse