Annonse
Over 220.000 operasjoner, konsultasjoner og behandlinger er utsatt ved norske sykehus siden mars i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB    

Over 220.000 pasientavtaler utsatt ved norske sykehus

Til sammen er over 220.000 avtaler om konsultasjoner, behandlinger og operasjoner i helseforetakene blitt utsatt, viser tall fra Norsk pasientregister og Helsedirektoratet, ifølge NRK. Samme pasient kan være regnet med flere ganger, dersom de har hatt flere avtaler.

– Tallet kan virke veldig stort, men det gjennomføres ekstremt mange konsultasjoner i helsetjenesten gjennom ett år, så prosentvis er det ikke den store endringen, sier helseminister Bent Høie (H).

Han mener sykehusene er godt i gang med å ta igjen etterslepet.

Pasient- og brukerombud Mette Elisabeth Eriksen i Finnmark oppfordrer pasienter om å ta kontakt med fastlegen eller sykehuset og purre dersom plagen de er henvist for, blir verre.

Til tross for de mange utsettelsene, har pasientombudene knapt mottatt klager.

– Folk har vist enorm forståelse for situasjonen, sier Eriksen til NRK.

Annonse
Annonse
Annonse