Annonse
Koronanedstengningen ga betydelig økt stressnivå blant foreldre, men førte ikke til dårligere psykisk helse blant foreldrene, viser en studie fra FHI.  Foto: Jan Haas / NTB      

Stressnivået økte hos foreldre da Norge stengte ned

Undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet (FHI) har sett på hvilken effekt tiltakene for å hindre koronasmitte hadde på ulike forhold i familien – fra mars til mai i fjor.

– Resultatene tyder på at foreldrenes stressnivå økte betraktelig under nedstengningen, men at den første nedstengning ikke hadde noen negativ effekt på foreldrenes psykiske helse eller medførte flere konflikter dem imellom, sier forsker Maren Sand Helland ved Folkehelseinstituttet.

For mange foreldre ble hverdagen brått endret etter 12. mars i fjor. Endringene førte til økt bekymring for jobbsituasjonen, egen økonomi, og egen og andres helse. Med stengte skoler og barnehager ble i tillegg ansvaret for opplæring og omsorg for barna overført til foreldrene, og muligheter for avlastning forsvant.

– De noe lavere nivåene av verbal aggresjon og involvering av barn i foreldrekonflikter under nedstengingen, var markant tydeligere for foreldre som bodde fra hverandre sammenlignet med foreldre som bodde sammen, sier Helland.

Studien har sammenlignet svarene fra rundt 1.000 familier om foreldrestress, psykisk helse og foreldrekonflikter før og etter 12. mars 2020.

Annonse
Annonse
Annonse