Annonse
Helseminister Bent Høie (H). Foto: Torstein Bøe / NTB    

Sykehusene får 1,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett

– Vi skal ta Norge trygt ut av koronakrisen, og sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten, sier helseminister Bent Høie (H).

Den tredje smittebølgen har ført til flere sykehusinnleggelser av covid-19 pasienter, høyere beredskapsnivå og lavere planlagt aktivitet. Lavere planlagt aktivitet i sykehusene gir lavere inntekter, skriver Helsedepartementet i en pressemelding.

Det er dette bortfallet av inntekter regjeringen nå ønsker å kompensere sykehusene for.

– Vi gjør dette for å redusere ventetidene, gi sykehusene rom for økt aktivitet, i tillegg til at vi dekker særskilte kostnader knyttet til pandemien, sier Høie.

Departementet peker på at smittebølgen særlig har ført til lavere aktivitet i Helse sør-øst som relativt sett har hatt størst belastning. Helseforetaket får derfor relativt sett høyest kompensasjon.

Annonse
Annonse
Annonse