Annonse
ANKESAK: Advokat Nicolai Skjerdal, som er advokat for de to Holøyen-brødrene, vil nå få lagt fram ankesaken i den såkalte Tolga-saken i Høyesterett. Foto: Fredrik Hagen / NTB  

Tolga-brødrenes krav mot kommunen til Høyesterett

Ankeutvalget i Høyesterett bestemte onsdag at brødrenes sak vil få en full gjennomgang med fem dommere. 17. juni fikk brødrene ikke medhold da Eidsivating lagmannsrett avviste å behandle kravet om at brødrene vil det skal være Tolga kommune og ikke staten de skal anlegge erstatningssaken mot.

Brødrene Lars Peder og Magnus Holøyen gikk til søksmål mot Tolga kommune etter at de ble registrert med psykisk utviklingshemming uten at de hadde diagnosen, og ble satt under vergemål mot sin vilje.

Tolga-brødrenes advokat, Nicolai Skjerdal, har varslet at saken ville bli anket og nå vil Høyesterett avgjøre om brødrene kan saksøke kommunen, eller om en sak som omhandler brudd på menneskerettighetslovens artikkel 13, bare kan bli reist mot staten.

Skjerdal har uttalt at han mener en erstatning bør komme fra den som er ansvarlig.

– Vårt syn er at all den stund kommunen åpenbart er forpliktet til å følge menneskerettighetene, så må det også være anledning til å holde dem ansvarlig og ikke sende regningen videre til staten, sa Skjerdal da anken til Høyesterett ble levert.

Annonse
Annonse
Annonse