Annonse
MER DELAKTIGE: Mottakerne av basisinntekt har opplevd mindre stress og angst og de har kjent seg mer delaktige i samfunnet og stoler mer på politikerne. Foto: Rawpixelimages/Dreamstime
Finland

Borgerlønn gjorde folk mer fornøyde

Et forsøk med borgerlønn i Finland har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Nå foreligger de første resultatene fra forsøket. De viser blant annet at det ikke har hatt noen effekt på sysselsettingen.

2.000 arbeidsledige finner ble plukket ut til å delta i det toårige forsøket, som ble avsluttet ved årsskiftet. Deltakerne fikk en basisinntekt på 560 euro (tilsvarende om lag 5 600 kroner) i måneden.

Mer fornøyde

Resultatene av forsøket viser at deltakerne er mer fornøyd med sin livssituasjon enn en kontrollgruppe som ikke har mottatt borgerlønn, skriver Yle.fi.

– De som har fått en basisinntekt, har opplevd at pengene rekker bedre til livsnødvendighetene de trenger, til tross for at begge gruppene har hatt tilgang til like store beløp, sier forsker Minna Ylikännö i Folkpensionsanstalten i Finland.

– Mottakerne av basisinntekt har opplevd mindre stress og angst, og de har kjent seg mer delaktige i samfunnet og stoler mer på politikerne, sier Ylikännö til Yle.fi.

Ikke økt sysselsetting

Deltakerne har imidlertid ikke økt arbeidsdeltakelsen sin, viser de foreløpige resultatene fra forsøket.

– En årsak kan være at mottakerne i løpet av forsøksperioden ikke har rukket å reagere på sin nye situasjon og begynt å søke jobb, sier forskningskoordinator Ohto Kanninen fra Löntagarnas forskningsinstitut.

Delte meninger

En grunntanke bak forsøket med borgerlønn var å forenkle det offentlige systemet for velferdsytelser. I dag er det mange ytelser som påvirker hverandre og som påvirkes av inntekt. Systemet er komplisert både for den som trenger offentlig hjelp og for det offentlige velferdsapparatet som forvalter de ulike ytelsene.

Med en basisinntekt i form av borgerlønn kan en arbeidsledig ta imot en jobb uten at basisinntekten påvirkes. Det kan for eksempel gjøre det lettere å si ja til korte arbeidskontrakter og jobber med lav lønn.

Meningene er imidlertid delte om effekten avborgerlønn: Mens tilhengerne mener at ordningen stimulerer til aktivitet, mener motstanderne at den kan virke passiverende.

Annonse
Annonse
Annonse